Lederråd


Lederrådet i Holbæk Frikirke består af: Ledende præst, 3-5 fra Holbæk Frikirke, samt kirkens supervisor. Supervisoren er valgt ud fra den gruppe af præster, der er udpeget af det netværk af kirker, som Holbæk Frikirke er en del af (Apostolsk kirke). 

Lederrådets ansvarsområde er primært kirkens vision og strategi, samt økonomi og ansættelser. 

Lederrådets medlemmer er pt.:

Simon Engmose, ledende præst i Holbæk Frikirke. 

 

  

 Finn Højland, medlem er Lederrådet og ansvarlig for kirkens bygning.

 

  

 Jeanette Jonstrup, medlem af Lederrådet og ansvarlig for Worship Nights og er lægprædikant.

 

 

Toni Aoun, medlem af Lederrådet og teknisk ansvarlig.

  

Joachim Prescha Skov-Martinet, medlem af Lederrådet.