Frikirkenet


FRIKIRKENET

Holbæk Frikirke er med i Frikirkenet, som er en parablyorganisation for en række frikirker i Danmark. Frikirkenet hjælper de lokale kirker ift. pressen og de sociale medier, så de gode historier, der er i kirkerne også kommer ud til offentligheden. Desuden arbejder Frikirkenet med, at komme politikkere i tale på forskellig måde. Man kan læse mere om Frikirkenet her: FKN