Kirke er noget vi giver til hinanden


”Kirke er noget vi giver til hinanden”

Kirke er noget, vi giver til hinanden:

Holbæk Frikirke eksisterer udeluk­kende, fordi der er mennesker som bakker op om kirken i bøn, tjeneste og økonomi.

Som Frikirke modtager vi ikke økonomisk støtte fra staten, og vi opkræver heller ikke kirkeskat af vore medlemmer. Vi er derfor helt igennem afhængige af, at der er mennesker i kirken som ser vigtigheden i, at kirke er noget vi giver til hinanden … også økonomisk.

I kristendommen er netop det at give et helt centralt tema: Jesus Kristus gav sit eget liv på et kors for din og min skyld, og dernæst gav han os kirken for at vi i fællesskab kunne samles om korsets sandhed og de konsekvenser, som de får for os. Kirken er altså noget vi kan give til hinanden, fordi Kristus først og fremmest har givet kirken til os.

På nytestamentlig tid så det ud på den måde, at de kristne solgte alt hvad de havde og gav det til kirken, således at kirken udgjorde et stort ejendomsfællesskab (ApG 2,44-47).

I dag i Holbæk Frikirke tror vi heldigvis på, at mindre godt kan gøre det. Vi vil dog gerne opfordre dig til at være med til at give økonomisk til kirken, hvis du ser dig selv som en del af Holbæk Frikirke.

 

Hvilket beløb giver man?

Det med at give er et forhold eller en aftale mellem Gud og det enkelte menneske, og kan derfor ikke uden videre forklares, som en procentdel eller et beløb. I bibelen finder vi en historie, hvor en fattig enke giver nogle småpenge, men hvor Jesus samtidigt roser hende for at give. Vi tror på at Jesus ser på samme måde på dem, der i dag giver selvom de ikke har meget og at det i øvrigt gælder for alle, at hellere give lidt end slet ikke at give. Når bibelen taler om tiende (10%), så kan det være en god rettesnor, som Jesus også selv nævner som vigtigt, men samtidigt er tiende også kompliceret at forholde til nutiden. Det vil ikke være alle, der er i stand til at give tiende, men alle kan give noget og gøre det til en god vane eller en fast praksis, som kobler sig til vores tro. Det med at give er (ligesom med mange andre ting i livet) noget, som er i udvikling og som man bliver bedre til med tiden og øvelsen.

Rent praktisk:

Fordi vi er en statsanerkendt Frikirke har alle der støtter kirken mulighed for at opnå et årligt skattefradrag på op til 17.700 kr. (2023) af de gaver som de giver. Fradraget er personligt, og for ægtepar kan man derfor gange fradraget med to. Der er flere forskellige muligheder at give økonomiske gaver til kirken på:

  1. Du kan give økonomiske gaver gennem kirkens netbank, mobilepay eller kontant i en konvolut (særlige konvolutter til dette ligger på tidsskriftshylden i entréen). Hvis du ønsker skattefradrag, så skal du sende en email til kirkens kasserer Lilian Laursen, hvori du oplyser navn og CPR, og så videreformidler hun til SKAT, at du har givet en fradragsberettiget gave (Du behøver kun at sende emailen med oplysninger én gang).
  2. Du kan også indgå en forpligtelseserklæring, hvilket er et skriftligt aftaledokument, hvor du forpligter dig på at give til kirken i minimum 10 år ad gangen. Fordelen ved dette er, at aftalen giver mulighed for skattefradrag på højere beløb end det førnævnte.
  3. Du kan selvfølgelig også overføre et engangsbeløb til kirken uden at videregive dine oplysninger, hvilket vil betyde, at du ikke opnår muligheden for skatte­fradraget.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer i gang eller hvilken model du skal vælge, så er du altid velkommen til at kontakte kirkens kasserer Lilian Laursen. Kirkens præster står også gerne til rådighed for spørgsmål.

Nyttige informationer

Kirkens kasserer, Lillian Laursen email: lilianlaursen@apostolskkirke.dk

Kirkens konto nr: Reg.: 0520 Konto: 0004018724

Kirkens mobilepay: 47029