GUDSTJENESTE MED COVID19 RESTRIKTIONER

Vi fejrer gudstjeneste hver søndag kl. 10.00, men på nuværende tidspunkt er det anderledes end normalt, så vi kan færdes sundhedsforsvarligt og minimere risikoen for Covid19.

Gudstjenestens indhold:

Varighed: ca. 1 time og 15 minutter.

Alle bliver budt velkommen ved indgangsdøre af kirkens velkomstteam. Gudstjenesten begynder med en salme eller en type sang, som frikirker kalder lovsang. Lovsange vil typisk være simplere og mere gospelagtig i sprog - altså mere direkte og hverdagssprogligt. Det er rytmiske sange og bliver ofte ledsaget af flere musikere og sangere. Sangene er ofte skrevet som tekster direkte henvendt til Gud.

Efter sangen/salmen i begyndelsen så er der en kort velkomst med lidt info og en bøn. Nogle søndage præsenteres projekter, som kirken støtter - såsom forældreløse børn i Kenya, de internt fordrevne i Syrien osv.. Ud over præsentationen, så bliver der også nogle gange lavet en indsamling, og der bliver bedt for projektet. 

Herefter følger en sektion, hvor musik og sang får tid og plads. Her er det igen lovsang og evt. også en salme eller to, der bliver brugt. Der kan også være bøn flettet ind imellem de enkelte sange. Denne del med sang og musik tager typisk ca. 20 min. Under gudstjenesten har vi Mini- og Børnekirke, samt Teens, som henvender sig til børn i forskellige aldre. 

Prædikenen kommer dernæst og selvom det er en af præsterne, der oftest prædiker, så er der også lægprædikanter samt gæsteprædikanter, som prædiker i kirken. En prædiken varer typisk 20 minutter. Alle prædikener forsøges at være tænkt til at være relevante og aktuelle ift. helt almindelige mennesker i det 21. århundrede og tager naturligvis udgangspunkt i bibelen.

I gudstjenestens afslutning fejrer vi normalt nadver ca. hver anden søndag. Ud over det, så sluttes der ofte med endnu en sang og evt. også en tid, hvor gudstjenestedeltagerne kan sidde lidt i stilhed og reflektere - eller måske gå hen i et hjørne, hvor der står et par stykker, der gerne vil bede en bøn sammen med den enkelte. Denne form for bøn kalder frikirker for forbøn. Disse sidstnævnte ting håber vi kan lade sig gøre selvom vi har særlige retningslinjer.

Efter gudstjenesten har Café Hugge åben.

Særligt i Corona-tiden:

Normalt siger vi, at alle er velkomne til gudstjeneste i Holbæk Frikirke, men lige nu gælder dette ikke personer med Covid19 eller symptomer på Covid19. Samtidigt henstiller vi også til, at personer med forøget risiko heller ikke deltager i vores gudstjenestefejring på nuværende tidspunkt. Gudstjenesten bliver livestreamet og kan derfor også følges online.

Her kommer en forklaring ift. hvordan vi mødes til gudstjeneste på søndag:

Ved ankomst:

 • Parker gerne på Absalonskolens parkeringsplads
 • Hold afstand til andre gudstjenestedeltagere
 • Hils på hinanden uden fysisk kontakt.
 • Benyt håndsprit ved indgangsdøre

Indgangsdøre og ophold indendørs i kirken:

 • Følgende lokaler vil blive brugt til gudstjenesten: Kirkesal, balkon og café-lokale. Der vil være lyd og skærm i café-lokalet.
 • Stole er sat op, så vi sidder med to meter til hinanden. Dog må personer fra samme husstand gerne sidde tæt på hinanden. Stole må ikke flyttes uden at det er efter ansvisning af en gudstjenestevært.
 • Personer fra samme husstand skal så vidt muligt sidde sammen.
 • Under gudstjenesten skal ALLE blive ved deres plads enten stående eller siddende. Toiletter kan bruges, såfremt det er nødvendigt.
 • Indgang til kirkesalen foregår både fra dørene ud imod parkeringspladsen og fra hovedindgangen. 

Ved gudstjenestens afslutning:

 • Alle lokaler forlades af samme døre, som man er kommet ind af og skal foregå på en måde uden at der opstår tæt kø. Der skal holdes afstand på 1 meter ved udgang
 • Inden gudstjenesterummene forlades er det muligt, at tale med de øvrige gudstjenestedeltagere, så længe man holder afstand på 1 meter.