Ledelse i Holbæk Frikirke


Holbæk Frikirke ledelse er delt op på følgende måde:

Lederrådet: Lederrådets ansvar består i de overordnede ting, såsom økonomi, ansættelser, vision, fokusområder mv..

Præsteteam: Præsterne varetager kirkens daglige drift sammen med kirkens børne- og ungdomskoordinator og flere frivillige ledere.