Hvordan er det
at besøge Holbæk Frikirke?


HVORDAN ER EN GUDSTJENESTE?

Hvis du kommer forbi til en gudstjeneste, som altid er søndag formiddag kl. 10.30, så vil det foregå nogenlunde sådan her:

Når du kommer ind af døren, vil du blive mødt af et par stykker, som byder dig velkommen og ofte også har en lille kop kaffe, hvis man er kommet lidt før 10:30 Overtøj kan godt efterlades i garderoben.  

Selve gudstjenesten foregår i kirkens sal, som er ligefrem og til højre. Gudstjenesten begynder med en salme eller en type sang, som frikirker kalder lovsang. Lovsange vil typisk være simplere og mere gospelagtig i sprog - altså mere direkte og hverdagssprogligt. Det er rytmiske sange og bliver ofte ledsaget af flere musikere og sangere. Sangene er ofte skrevet som tekster direkte henvendt til Gud. 

Efter sangen i begyndelsen så er der en kort velkomst med lidt info og en bøn. Nogle søndage præsenteres projekter, som kirken støtter - såsom forældreløse børn i Kenya, de internt fordrevne i Syrien osv.. Ud over præsentationen, så bliver der også nogle gange lavet en indsamling, og der bliver bedt for projektet. 

Herefter følger en sektion, hvor musik og sang får tid og plads. Her er det igen lovsang og evt. også en salme eller to, der bliver brugt. Der kan også være bøn flettet ind imellem de enkelte sange. Denne del med sang og musik tager typisk 20 min. Ca. kl. 11 begynder minikirken, børnekirken og Teens, som er kirke for børn og kirke for teenagere. Børn og teenagere går derfor fra kirkens sal og til andre lokaler i kirken på dette tidspunkt.

Prædikenen kommer dernæst og selvom det er præsten, der oftest prædiker, så er der også lægprædikanter samt gæsteprædikanter, som prædiker i kirken. En prædiken varer typisk 25 minutter. Alle prædikener forsøges at være tænkt til at være relevante og aktuelle ift. helt almindelige mennesker i det 21. århundrede og tager naturligvis udgangspunkt i bibelen.

I gudstjenestens afslutning fejrer vi nadver ca. hver anden søndag. Ud over det, så sluttes der ofte med endnu en sang og evt. også en tid, hvor gudstjenestedeltagerne kan sidde lidt i stilhed og reflektere - eller måske gå hen i et hjørne, hvor der står et par stykker, der gerne vil bede en bøn sammen med den enkelte. Denne form for bøn kalder frikirker for forbøn. 

Når gudstjenesten er afsluttet, så indbydes alle, der har tid og lyst til at være med i kirkens Café Hügge, som har forskelligt at tilbyde de forskellige søndage. Ligesom man bliver budt velkommen, når man kommer ind af døren, så vil der også ofte være nogle stykker, som hilser på hinanden og også på gæsterne, når man forlader salen. I det hele taget er der mange, som gerne vil være behjælpelige, hvis man som gæst eller ny har brug for hjælp til noget. Hvis man ikke ønsker alt for meget kontakt, så kan med fordel komme lidt over 10 og sidde på balkonen.

Alle er meget velkomne til gudstjenester og også de andre ting, der foregår i Holbæk Frikirke