HOLBÆK FRIKIRKE
- et besøg værd
              
FORSIDEN OM OS KALENDER NYHEDER BØRN UNGE AKTIVITETER RESSOURCER KONTAKT
Om kirken
Lederskab
Støt Holbæk Frikirke
For nye
Om kirken

Jesus har sagt, at han er vejen, sandheden og livet. Hvis han har ret, kan der ikke være noget vigtigere i dette liv end vores reaktion på ham, for i så fald har vi aldrig virkelig leve livet, før vi kender ham.

Vi tror på, at alle mennesker er skabt af Gud til at leve livet fuldt ud. Ikke igennem en udfoldelse af vores menneskelige tilbøjelighed til selviskhed og egoisme men igennem en personlig relation til Gud ved troen på Jesus Kristus og efterfølgelsen af ham. Gud skabte mennesket i sit billede til at leve i fællesskab med sig selv og til at leve et liv, hvor vi afspejler hans guddommelige karakter, men vi er alle sammen falmet en hel del fra det billede. På grund af Guds store nåde, som er udtrykt i hans søns død og opstandelse, er relationen til Gud mulig for alle, som tror, at Jesus er Kristus, og som vandrer med Gud.

Holbæk Frikirke skaber en ramme for et fællesskab, hvor troen på Gud er i fokus, og hvor mennesker hjælpes fremad i deres vandring med Gud og søgen efter det "liv i overflod" (Johs. 10, 10), som han har til os alle.


Hvad er Holbæk Frikirke

Holbæk Frikirke er, som navnet viser, en frikirke med adresse i Holbæk. Ligesom friskoler har samme anerkendelse, mål og berettigelse som folkeskolerne m.h.t. undervisning, således virker Holbæk Frikirke side om side med folkekirken, den katolske kirke og alle de andre kristne kirke- og trossamfund i vores kommune om udbredelsen af evangeliet i en gensidig anerkendelse af hinanden. Holbæk Frikirke er hverken mere eller mindre rigtig end folkekirken eller de øvrige kirker i Holbæk kommune, den er et alternativ.

Holbæk Frikirke har samme trosbekendelse som folkekirken men adskiller sig især, når det kommer til stil. Stilen er anderledes på en række punkter, hvor de væsentligste er det musikalske område og gudstjenesternes form, som i begge tilfælde bestræbes på at være nutidige og relevante for mennesker i det 21. århundrede.

En anden forskel er, at Holbæk Frikirke er økonomisk uafhængig af staten og derfor udelukkende drives for frivillige midler, hvilket også betyder, at kirken ikke har en række lønnede personer. Pt. er det kun præsten, der er aflønnet. Kirkens gudstjenester og andre aktiviteter - som børnegudstjenester, teenageklubber, sang og musik - er drevet af frivilligt arbejde.

Kontakt oplysninger

Hvis du har brug for yderlige oplysninger, så er du meget velkommen til at kigge forbi, ringe eller skrive en e-mail.

Holbæk Frikirke
Vandtårnsvej 1
4300 Holbæk

Tlf.: 59 46 46 15
kontor@holbaekfrikirke.dk

Kontorets åbningstider:

Tirsdag 9.30 - 13.00
Torsdag 9.30 - 16.30


 


Holbæk FrikirkeFor nye Hvad er en frikirke Engagement ude i verden En del af FrikirkeNet